Lời Cầu Nguyện của Thomas Merton

05/01/2019
206
Thomas Merton là một trong các nhân vật linh đạo vĩ đại nhất của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Một nhà duy hòa nổi tiếng, tân tòng Công Giáo, đan sĩ Dòng Trappist, văn sĩ linh đạo, và học giả tôn giáo so sánh. Lời Cầu Nguyện của Thomas Merton: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con không biết con đang đi đâu. Con không thấy con đường trước mắt. Con không thể biết chắc nó sẽ chấm dứt nơi nao cũng như con không thực sự biết con là ai, và sự kiện con nghĩ con đang bước theo thánh ý Chúa không có nghĩa con đang thực sự làm như vậy. Nhưng con tin rằng ước muốn làm vui lòng Chúa quả thực làm vui lòng Chúa. Và con hy vọng con có ước muốn đó trong mọi việc con làm. Con hy vọng con sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì xa rời ước muốn đó. Và con biết rằng nếu con làm thế, Chúa sẽ dẫn dắt con theo chính lộ, dù con không hề biết gì về nó. Do đó, con sẽ luôn tín thác vào Chúa dù con có thể lạc lối và sa vào bóng sự chết. Con sẽ không sợ hãi, vì Chúa mãi mãi bên con, và Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con để con phải đối đầu với nguy biến một mình. Amen.

Vũ Văn An