Chủng viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa: Thánh lễ sai đi loan báo Tin Mừng qua việc thực hành mục vụ dành cho chủng sinh và ứng sinh năm 2019 - 2020.

06/09/2019
1340
Sáng ngày 03/09/2019, tại nhà nguyện Tòa giám mục Thánh Hóa, quý cha đã cử hành Thánh Lễ công bố bài sai cho các chủng sinh và ứng sinh giáo phận Thánh Hóa đi thực tập mục vụ.

Chủ tế thánh lễ là cha Micae Trịnh Ngọc Tứ - Cha Tổng đại diện, cùng đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với ngài có quý cha trong Ban Thường Vụ Chủng Viện, quý cha đang làm việc tại Tòa giám mục, quý nữ tu dòng Thánh Phaolô, quý thầy đại chủng sinh và ứng sinh.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thánh thiêng và sốt sắng. Trong bài chia sẻ, cha Tổng đại diện – Micae Trịnh Ngọc Tứ đã nhắn nhủ các thầy đại chủng sinh và các chú ứng sinh hãy lên đường đến các giáo xứ để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng qua việc thực hành mục vụ những gì anh em đã học ở chủng viện. Cha nhấn mạnh: “Đây là lúc anh em phải thể hiện một cách trung thực bản lĩnh cương nghị, chính trực, khôn ngoan và lòng trung thành của người canh gác”. Ngoài ra ngài còn nhắn nhủ: “Đến các giáo xứ, anh em phải cố làm sao để lời nói của anh em đi đôi với những việc anh em làm. Tránh tình trạng nói hay làm dở, làm ít nói nhiều. Tránh thái độ kiêu căng, tự phụ, tự mãn, bảo thủ không muốn học hỏi để thăng tiến bản thân. Thay vào đó là sống tinh thần khiêm tốn học hỏi qua cha xứ, cha phó và mọi người giáo dân”.

Sau phần hiệp lễ là nghi thức sai đi cho quý thầy đại chủng sinh và ứng sinh. Cha Micae Trịnh Ngọc Tử với tư cách cha tổng đại diện tuyên bố sai các chủng sinh và ứng sinh lên đường thi hành sứ vụ của người canh gác vườn nho cho Chúa. Ước gì Chúa Giêsu sẽ luôn đồng hành cùng với quý thầy đại chủng sinh và ứng sinh. Bài ca phục vụ ở phần kết lễ là quyết tâm của tất cả mọi người “phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp”.
 
BTT Chủng Viện